Algemene actievoorwaarden

Wij zijn super blij dat je voor onze Maarten van der Weijden Foundation een actie wilt organiseren! Om ervoor te zorgen dat jouw actie aansluit op onze missie en doelstellingen wijzen we je hierbij op onze actievoorwaarden:

 • Acties moeten aansluiten bij het doel van onze Foundation. Als algemene regel geldt dat een actie niet kwetsend voor kankerpatiënten mag zijn. Bij twijfel volgen we hier het standpunt van de betreffende patiëntenvereniging. Bij het organiseren van een actie willen we dat je hiermee rekening houdt. Ook communicatieuitingen rond jouw actie moeten altijd respectvol en juist zijn.

 • De Maarten van der Weijden Foundation kan acties altijd en uitsluitend naar eigen inzicht afwijzen, met name wanneer wij deze niet vinden passen bij de doelstellingen van onze Foundation. Mocht je twijfelen over de passendheid van jouw actie, neem dan gerust contact met ons op via acties@mvdwfoundation.nl.

 • Wij staan met name geen acties toe die een link hebben met de risicofactoren van kanker. Niet toegestaan zijn acties met een link naar (de):
  • tabaksindustrie
  • farmaceutische industrie
  • alcoholindustrie
  • (petro)chemische industrie
  • seksindustrie
  • wapenindustrie
  • alternatieve geneeswijzen

Heb jij voor jouw actie een (mogelijke) (mede-)sponsor vanuit een dergelijke organisatie gevonden? Dan staan wij niet toe dat ons logo naast een uiting van die organisatie staat. Heeft jouw actie een link van een van bovengenoemde zaken of industrieën of heb je hier vragen over? Neem dan direct contact met ons op via acties@mvdwfoundation.nl

 • Bij de Maarten van der Weijden Foundation vinden we transparantie heel belangrijk. Daarom vragen wij je om jouw actie in principe op ons donatieplatform www.mvdwfoundation.nl te organiseren, zodat wij kunnen garanderen dat de opbrengst voor de volle 100% terecht komt bij het gekozen kankeronderzoek of -project.

  Kies jij er toch voor om het op een andere manier te doen? Dan verwachten wij dat je:
  1. Op jouw actiepagina duidelijk vermeldt welk gedeelte van het opgehaalde bedrag je doneert. Wil je hierover overleggen? Mail dan gerust naar acties@mvdwfoundation.nl.
  2. Ervoor zorgt dat het geld dat jij hebt opgehaald binnen één maand na afloop van jouw actie op de bankrekening van onze Foundation staat. Maak het betreffende bedrag over naar IBAN NL 70 RABO 0321 549 333, t.n.v. Stichting Maarten van der Weijden Foundation. Vergeet niet daarbij de projectnaam die je via een email van acties@mvdwfoundation.nl hebt gekregen te vermelden.
  3. Alleen het geautoriseerde actiepromotiemateriaal van de Maarten van der Weijden Foundation gebruikt. Gebruik van andere afbeeldingen, foto’s van Maarten van der Weijden, merken van de Maarten van der Weijden Foundation en/of andere materialen van de Maarten van der Weijden Foundation is niet toegestaan. Ook mag je geen domeinnamen en/of socialmedia-accounts aanmaken met daarin de naam Maarten van der Weijden, Maarten en/of Van der Weijden of andere verwijzingen naar de persoon Maarten van der Weijden.

 • Om jouw actie onder de aandacht te brengen van je familie, vrienden, collega’s en buren kun je gebruik maken van het door ons ontwikkelde actiepromotiemateri-aal. Dit materiaal, waaronder het speciale ‘in actie voor’-logo kun je downloaden nadat je jouw actiepagina hebt aangemaakt. Het ‘in actie voor’-logo mag niet worden bewerkt. Het overige actiepromotiemateriaal mag je alleen aanpassen op de daarbij aangegeven wijze. Gebruik van het ‘in actie voor’-logo is alleen toegestaan na onze schriftelijke voorgaande toestemming. Dit geldt ook voor het bedrukken van producten met of voorzien van communicatieuitingen van ons actielogo. Toestemming hiervoor kun je aanvragen door een email te sturen naar acties@mvdwfoundation.nl.

 • Jij organiseert jouw actie volledig voor eigen risico. De Maarten van der Weijden Foundation is niet aansprakelijk voor enige (directe, indirecte, toekomstige) schade die voortvloeit de organisatie van jouw actie. Jij vrijwaart de Maarten van der Weijden Foundation van alle aanspraken van derden die verband houden met jouw actie. Deze vrijwaring heeft mede betrekking op alle (directe, indirecte en toekomstige) schade en/of kosten die een derde partij in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

 • Door het organiseren van een actie op ons donatieplatform geef je de Maarten van der Weijden Foundation toestemming om jouw gegevens voor communicatie- en donatiewervingsdoeleinden te gebruiken (zie privacy statement).

 • Donaties aan onze Foundation komen ten goede aan de doelstellingen van de Maarten van der Weijden Foundation. Wanneer je dat vooraf met ons hebt afgesproken eventueel aan een specifiek aangeduid onderzoeksproject.

De Maarten van der Weijden Foundation verwerkt jouw persoonsgegevens zorgvuldig. Zoals je in ons privacy statement kunt lezen, volgen we daarbij de Wet bescherming persoonsgegevens.