Normal 703872906ccc847c78175d631ce66acf66e70807

Even voorstellen: Jacqueline Stouthard

26 February 2021 09:29

Onze Medische Adviesraad bestaat uit een groep bijzondere mensen met jarenlange ervaring in de onderzoekswereld. Graag stellen we ze aan je voor. Deze keer: Jacqueline Stouthard.

Jacqueline is al lange tijd werkzaam in de medische sector en sinds 10 jaar werkzaam als oncoloog binnen het NKI-AVL (Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek), waarbij ze zich vooral richt op de behandeling van vrouwen met borstkanker en gynaecologische tumoren. Daarnaast is Jacqueline Manager Medische Oncologie en opleider van jonge specialisten tot oncoloog. Via een netwerk van oncologen en hematologen werd ze gevraagd om onderdeel te worden van de Medische Adviesraad van de Foundation. 

‘Ik vind het belangrijk om, naast mijn werk in de uitvoerende zorg, ook bij te dragen aan de ondersteunende zorg. Toen ik hoorde dat de Adviesraad op zoek was naar een vrouwelijke oncoloog, voelde ik me geroepen om hier onderdeel van te worden. Ik vind het belangrijk om een onpartijdige inbreng te hebben. Doordat ik geen eigen onderzoeksprogramma heb, en dus ook geen belang wat betreft het te financieren onderzoek, kan dat ook. Het enige belang dat er voor mij is, is door middel van goed onderzoek stappen voorwaarts te zetten en hierdoor de kankerpatiënt te helpen.’

En de selectie van goed onderzoek is een nauwkeurig proces. 

‘Bij de aanvragen kijken we naar een aantal punten. Is de onderzoeksvraag goed en relevant? Zijn de mensen die de vraag stellen in staat om deze te beantwoorden, hebben zij genoeg ervaring? Wordt er gebruik gemaakt van een goede methode? En komen ze waarschijnlijk tot een goed antwoord wat breed inzetbaar is in de Nederlandse ziekenhuizen, maar wellicht ook wereldwijd? We willen als Adviesraad dat het antwoord snel zijn weg naar de praktijk zal vinden, zodat de patiënt er direct iets aan heeft.’ 

Een kritische Adviesraad dus, maar dat is volgens Jacqueline ook nodig. 

‘Soms komen er aanvragen binnen met een goede vraagstelling, waarvan we weten dat deze niet te beantwoorden zijn omdat er eerder al pogingen gedaan zijn. Dan moet je daar niet voor gaan. Het geld van de Foundation is heel zorgvuldig bij elkaar gebracht, dat moet dan ook zorgvuldig besteed worden. De onderzoeken en projecten die wij aandragen, moeten allemaal een directe impact op de patient hebben. Ik vind dat we dat als raad verplicht zijn!’