Kick-off Zwem4daagse: de Zwem1daagse van Siza

06 September 2021 21:14

Dat was gaaf! Zorgorganisatie Siza nodigde de Maarten van der Weijden Foundation uit voor hun 'Zwem1daagse': een kick-off voor de Zwem4daagse die op 12 september van start gaat.

De mooie zorginstelling Siza, gelegen in de bossen van Arnhem, biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Toen zij hoorden van het onderzoek dat we als Foundation willen financieren (vroegtijdige preventie van kanker bij mensen met een verstandelijke beperking), zochten ze contact. Graag willen zij ook hun steentje bijdragen in de hoop dat het onderzoek snel van start kan gaan. De komende twee weken organiseert Siza voor haar 200 cliënten een eigen Zwem1daagse. Alle cliënten gaan onder begeleiding zwemmen en krijgen een stempelkaart die ze per opdracht/baantje  laten afstempelen. Het mooie is dat bij elke cliënt gekeken wordt wat mogelijk is en dus iedereen aan dit feestje mee kan doen.

Als Foundation zijn we erg blij dat we bij deze kick-off aanwezig mochten zijn én dat ook onderzoekers Maarten Cuypers en Jenneken Naaldenberg van academische werkplaats Sterker op eigen benen er bij waren. Zij legden ons nog eens uit hoe belangrijk het is om gezondheidsonderzoek te doen bij mensen met een verstandelijke beperking. De focus ligt bij deze groep vooral op de beperking en minder op andere mogelijke gezondheidsklachten, zoals kanker. Middels het onderzoek wil Maarten en zijn team de internationale kennis over genetische syndromen en kanker-risico’s bij elkaar brengen. Met zo’n overzicht kan aan zorgverleners beter inzicht gegeven worden in de risico’s op specifieke vormen van kanker die samenhangen met bepaalde syndromen. Daarnaast willen ze gaan kijken naar de deelname aan bevolkingsonderzoeken door mensen met een verstandelijk beperking. Het vermoeden is dat die deelname laag is, en ze willen graag weten hoe dat komt en wat er nodig is om dat te verbeteren. Ook willen ze van begeleiders en zorgverleners in de gehandicaptenzorg leren hoe zij beter geholpen kunnen worden om alert te zijn op kanker-risico’s, screenings-mogelijkheden en preventie. Met de uitkomsten uit deze onderzoeken kan er vervolgens een richtlijn-advies opgesteld worden voor kankerscreening en -preventie bij mensen met een verstandelijke beperking.

Dat klinkt fantastisch, maar zo ver zijn we nog niet. Eerst moet het geld bij elkaar gezwommen worden om dit onderzoek mogelijk te maken. Aangemoedigd door de onderzoekers zwemmen, drijven en spelen de cliënten in het zwembad. Wat is het mooi om hen te zien genieten van het water! Volgende week start de Zwem4daagse (12 t/m 19 september) en we hopen dan ook op veel enthousiaste deelnemers die met veel plezier gaan zwemmen én geld gaan inzamelen voor het mooie kankeronderzoek bij mensen met een vestandelijke beperking! 

Wil jij meedoen met de Zwem4daagse en het onderzoek steunen? Je kunt je via deze link nog inschrijven.