Update onderzoek: echo-geleid uitsnijden van tongkanker

11 October 2021 13:15

In 2019 werd, met behulp van de 11stedenzwemtocht, het onderzoek van Dr. Rob Noorlag gefinancierd. Rob is als kaakchirurg en onderzoeker betrokken bij het UMC Utrecht en praat ons bij over de resultaten die de afgelopen twee jaar geboekt zijn. 

‘Mijn onderzoek richt zich op echo-geleide resectie (uitsnijden) van tongkanker. Dit houdt in dat door middel van echografie op een gecontroleerde wijze tumoren in de tong weggesneden worden. Door de echografie kunnen chirurgen een beter onderscheid maken tussen tumorweefsel en gezond weefsel. Zij snijden natuurlijk het liefst niet teveel gezond weefsel weg, maar hoe beter de tumor (met voldoende marges) weggesneden wordt, des te beter het perspectief voor de patiënt. De kans is dan minder groot dat de patiënt een tweede operatie of aanvullende radiotherapie nodig heeft, waardoor de kwaliteit van leven zal verbeteren.’

Dat klinkt als een waardevol onderzoek, maar wat heeft het tot nu toe opgeleverd? 

‘In oktober 2019 zijn we gestart met de studie en in februari 2020 is de tiende patiënt geopereerd. De techniek bleek toen veilig, gemakkelijk toepasbaar en leek te resulteren in nauwkeurige operaties waarbij de tongkanker in zijn geheel wordt verwijderd, zonder dat er teveel gezond weefsel wordt weggesneden. Tijdens onze laatste update in mei 2020 waren we net klaar met de feasibility studie van ons onderzoek. Hierbij bleek dat tongkanker daadwerkelijk goed in beeld te brengen is tijdens de operatie en dat met behulp van echografie de operatie uit te voeren is. De resultaten zijn inmiddels gepubliceerd in het internationale vakblad Oral Oncology, waarop we niet alleen vanuit Nederland, maar ook uit het buitenland lovende reacties hebben ontvangen.

De afgelopen maand hebben Rob en zijn team de pilot studie afgerond, waarbij tot nu toe 40 patiënten met deze nieuwe behandelmethode geopereerd zijn. 

‘Bij deze groep patiënten is de tumor vaker volledig verwijderd, zonder dat er teveel gezond weefsel werd weggenomen. Hierdoor is het aantal patiënten gehalveerd dat na behandeling nog aanvullende bestraling nodig heeft. Een ontzettende winst in kwaliteit van leven en vermindering van belasting voor onze patiëntengroep! We willen de resultaten hiervan komende maand publiceren in een internationaal vakblad.’
 

Mede door deze resultaten zijn diverse hoofdhals oncologische centra in Nederland geïnteresseerd in een vervolgstudie waarbij uitgebreid gekeken zal worden naar de winst in kwaliteit van leven en functie van de mond en tong door behandeling middels echogeleide resectie (in vergelijking met een operatie die niet via echografie verloopt). 

‘We hopen na de zomer snel met deze vervolgstudie aan de slag te kunnen gaan. Tevens willen we hierbij een kosteneffectiviteit analyse doen, zodat deze behandelmethode in de toekomst makkelijker beschikbaar wordt voor alle patiënten met tongkanker in Nederland. Wij zijn enorm blij met de resultaten die we behaald hebben en trots dat we dit samen met de Maarten van der Weijden Foundation mogelijk hebben kunnen maken.’ 

En wij zijn trots dat Rob zijn onderzoek zo snel mooie resultaten behaald heeft, waardoor de kwaliteit van leven van tongkanker-patiënten vergroot kan worden. En dat door al die vele donaties die we in 2019 tijdens de 11stedenzwemtocht hebben mogen ontvangen. We hopen dat het vervolg traject van Rob zijn studie snel van start kan gaan!