2019

12. Bloedtest voor kinderen met neuroblastoom

Soort kanker: Neuroblastoom
Besteding: Kwaliteit van leven
Nodig: €272.662,75
Ziekenhuis: Prinses Máxima Centrum

Korte uitleg

Kinderoncoloog dr. Lieve Tytgat werkt met internationale topwetenschappers samen om een bloedtest te ontwikkelen voor kinderen met neuroblastoom. Het idee is dat de tumor stukjes DNA in het bloed achterlaat. Als je dit kunt opsporen in het bloed, wordt duidelijk of de behandeling goed werkt. Zo kan de bloedtest bijdragen aan een effectievere behandeling met meer kans op genezing voor kinderen met neuroblastoom.

Samenvatting

Neuroblastoom, een kwaadaardige tumor van het zenuwstelsel, eist jaarlijks meerdere kinderlevens. Meestal omdat de behandeling niet aanslaat of de tumor na behandeling toch weer terugkeert.

Nu is het zo dat tumoren DNA achterlaten in de bloedbaan. De onderzoekers willen in dit project dit DNA opsporen en analyseren. Daarvoor hebben ze de beschikking over bloedmonsters van patiënten, en ze weten ook hoe die patiënten zijn behandeld en of dat goed heeft gewerkt. Op die manier kunnen ze het effect van de behandeling in de gaten houden. Een daling van het tumor-DNA in bloed is gunstig, maar je kunt ook tijdig zien of een tumor wel of niet weg is, en zelfs of deze terugkeert. Ze verwachten bovendien uit DNA te kunnen aflezen welke behandeling de beste kans van slagen heeft.

Dit onderzoek kan dus bijdragen aan de ontwikkeling van een bloedtest voor neuroblastoom, waarmee deze patiënten een behandeling op maat kunnen krijgen.