Botverlies bij kinderen met kanker

Botverlies bij kinderen met kanker 
Hoe kan botverlies in een vroeg stadium worden opgespoord en worden behandeld?

Soort kanker: Kinderkanker
Besteding: 
Vergroten kans op herstel en Langer leven
Nodig: 
€119.882,-*
Ziekenhuis: Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie (Dr. Claudia Janda en Dr. Hans Merks)

*Dit onderzoek wil Team Maarten graag samen met KiKa Extreme mogelijk maken. Voor meer info en/of meedoen met Team Maarten, klik hier.  

Korte uitleg

Een belangrijk, maar vaak onderschat en niet herkend probleem van behandelingen tegen kinderkanker is het nadelige effect van medicijnen op de zich ontwikkelende botten. Doordat te weinig nieuw bot wordt aangemaakt of juist te veel bot wordt afgebroken, worden botten zwakker en dunner. Bij dit botverlies tonen de meeste kinderen niet meteen symptomen, totdat er botbreuken of misvormingen ontstaan. Op de langere termijn kan dit leiden tot pijn en beperkingen of invaliditeit. Vooral kinderen die behandeld worden met methotrexaat en dexamethason, twee medicijnen die veel gebruikt worden in behandelingen tegen kinderkanker, lijden aan botverlies. 

De onderzoekers willen gaan kijken hoe dit botverlies sneller kan worden opgespoord en hoe het kan worden behandeld. Daarvoor gaan zij op zoek naar stofjes in het lichaam die aangemaakt worden bij een vroeg stadium van botverlies. Deze stofjes kunnen in de toekomst gebruik worden om botverlies bij kinderen met kanker in een veel vroeger stadium op te merken. Daarnaast gaan ze onderzoeken hoe methotrexaat en dexamethason botaanmaak en botverlies beïnvloeden. Deze kennis kan in vervolgonderzoek gebruikt worden om medicijnen te vinden die het effect op de botten bij deze kinderen kan voorkomen.