2018

5. HINDELOOPEN - Terugkeer van kanker in de blaas voorkomen

Soort kanker: Blaaskanker
Besteding: Vergroten kans op herstel, Langer leven
Nodig: €309.828,48
Ziekenhuis: Erasmus MC (Dr. Joost Boormans)

Korte uitleg

Na verwijdering van kanker in de urinewegen is de kans groot op terugkeer van kanker, maar dan in de blaas. In dit onderzoek wordt gekeken of dit kan worden tegengegaan met een blaasspoeling vlak voor de operatie.

Update (mei 2020)

Sinds 2,5 jaar wordt in Nederland onderzocht of een éénmalige chemospoeling in de blaas voor patienten met een tumor in het nierbekken of urineleider het risico verlaagd op het ontwikkelen van een recidief in de blaas. Deze chemospoeling wordt vóór het chirurgisch verwijderen van de nier en/of de urineleider gegeven in plaats van ná deze operatie, wat nu de standaard is. Hiermee hopen we tevens dat het veiliger is om deze chemospoeling te geven en
meer patienten deze kunnen krijgen.

De studie vindt plaats in 18 ziekenhuizen in Nederland en de eerste patiënt is geïncludeerd in november 2017. Op dit moment participeren al 177 patienten aan deze studie. Dit betekent dat bijna het beoogd aantal inclusies van 190 patienten is bereikt! Patienten zullen tot 2 jaar na de operatie vervolgd worden om het effect en veiligheid van de chemospoeling te analyseren. De eerste resultaten zullen verwacht worden in 2022.

Update (april 2019)

De deelname van patiënten gaat voorspoedig. Er zijn 91 patiënten geïncludeerd. Doel is 170, dus de onderzoekers zijn op de helft. Er doen maar liefst 16 centra mee aan de studie, daar komen er snel nog 2 bij.