2019

3. IJLST - Met een bloedtest het nut van chemotherapie na darmkankeropera

Soort kanker: Darmkanker
Besteding: Kwaliteit van leven
Nodig: €1.085.006,90
Ziekenhuis: AVL (Dr. Remond Fijneman)

Korte uitleg

Onderzoekers ontwikkelen een bloedtest waarin ze kunnen zien of patiënten met darmkanker na hun operatie aanvullende chemotherapie nodig hebben om uitzaaiingen te bestrijden.

Samenvatting

Sinds kort is het mogelijk om het DNA van tumoren op te sporen in bloed en te analyseren. In dit onderzoek wordt onderzocht of met zo’n bloedtest te voorspellen is welke darmkankerpatiënten met lymfeklieruitzaaiingen baat hebben bij aanvullende chemotherapie na operatie. Met de huidige technieken is deze afweging niet te maken. Onduidelijk is welke patiënten na operatie ziektevrij zullen zijn en welke patiënten kans lopen dat de ziekte terugkeert. Uit voorzorg krijgt iedereen chemotherapie. Patiënten worden dus blootgesteld aan een zware behandeling met veel bijwerkingen zonder te weten of dat zinvol is. Met dit onderzoek kan een deel van de darmkankerpatiënten hopelijk een onnodige chemokuur bespaard blijven.

Update (mei 2020)

Dit project is per 1 juli 2019 van start gegaan. Het afgelopen jaar hebben we ons vooral gericht op het vragen van darmkankerpatiënten met uitzaaiingen naar de lymfklieren om mee te doen aan de studie, en het verzamelen van de benodigde bloedmonsters. Dankzij de samenwerking met het Prospectief Landelijk darmkanker Cohort (‘PLCRC’; een landelijke studie naar darmkanker) en de hulp van zo’n 25 participerende ziekenhuizen zijn we er inmiddels in
geslaagd bloedmonsters af te nemen van zo’n 70% van de in totaal 267 benodigde patiënten.

Hiermee zullen we ons het komend jaar kunnen gaan richten op de analyses van tumor-DNA in bloed.