2019

11. LEEUWARDEN - Koppelbedden bij palliatieve zorg

Soort kanker: Alle
Besteding: Palliatieve zorg
Nodig: €450.000
Ziekenhuis: Alle

Uitleg

Iemands hand vasthouden, tegen elkaar aankruipen of samen naar mooie muziek luisteren. Wanneer genezing van kanker niet meer mogelijk is, is fysiek contact en dicht bij elkaar kunnen zijn belangrijker dan ooit. Met een koppelbed wordt een verpleegbed omgevormd tot een tweepersoonsbed. Zodat je dicht bij elkaar kunt zijn. Het koppelbed draagt op die manier bij aan de kwaliteit van leven.