2018

11. LEEUWARDEN - Wat gaat er mis bij leukemie?

Soort kanker: Leukemie
Besteding: Vergroten kans op herstel
Nodig: €579.402
Ziekenhuis: UMC Groningen (prof. Jacob Schuringa)

Korte uitleg

Prof. Jan Jacob Schuringa onderzoekt hoe cellen met elkaar praten. Dat doet hij om erachter te komen wat er nou precies misgaat bij het ontstaan van leukemie. Door fundamenteel onderzoek naar hoe leukemiecellen zich in verschillende omstandigheden gedragen, wordt kennis opgedaan die onmisbaar is om effectieve behandelingen te ontwikkelen.

Update (april 2019)

Schuringa en zijn team hebben intussen kanker-specifieke markers geïdentificeerd waarmee ze acute amyloïde leukemie (AML) cellen kunnen onderscheiden van normale bloedvormende stamcellen. Een aantal van deze nieuwe markers wordt intussen al meegenomen in de routinediagnostiek van het UMCG. Deze markers stellen de onderzoekers ook in staat om binnen een individuele patiënt verschillende soorten leukemiecellen te herkennen. Om
AML effectiever te kunnen behandelen zal waarschijnlijk een combinatie van medicijnen nodig zijn, elk gericht tegen één van de leukemische celtypen binnen een patiënt. Dit wordt momenteel in detail onderzocht in het lab.