2020

2. Tijdige Integratie Palliatieve Zorg in de Oncologie (TIPZO)

Soort kanker: Alle
Besteding:
Palliatieve zorg
Nodig:
257.150*
Instituut: Samenwerkende zorgverleners, onderzoekers palliatieve zorg vanuit UMCG Groningen, LUMC Leiden en IKNL en patiëntvertegenwoordigers van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

Korte uitleg

Door middel van het TIPZO-project (Tijdige Integratie Palliatieve Zorg in de Oncologie) willen de onderzoekers goede en tijdige palliatieve zorg bieden voor alle kankerpatiënten die niet het geluk hebben om beter te worden. Het projectteam wil een een heldere werkwijze voor tijdige ondersteunende zorg opstellen, en er in samenwerking met relevante partijen voor zorgen dat deze landelijk wordt ingevoerd, zodat oncologen en palliatieve teams in verschillende ziekenhuizen van elkaar kunnen leren.

Samenvatting

Helaas heeft niet iedereen met kanker het geluk beter te worden. In deze fase van ziek zijn is het belangrijk dat mensen naast de oncologische zorg ook ondersteunende zorg krijgen. Zo houden zij meer energie over voor dingen die er voor hen toe doen. Deze ondersteunende, palliatieve zorg wordt nog niet optimaal gegeven en dat wil het TIPZO-project veranderen. In Nederlandse ziekenhuizen werken palliatieve teams. Deze teams bekijken samen met de oncologen welke zorg en ondersteuning patiënten en hun naasten nodig hebben. In de praktijk blijkt dat de teams helaas nog te weinig en te laat betrokken worden. En niet alle teams zijn even goed. Het TIPZO-project wil bereiken dat de ondersteunende palliatieve zorg voor iedereen toegankelijk is en overal beter wordt.

De stappen die in het project worden genomen:

  • De projectteamleden brengen bestaande goede praktijken van goede en tijdige palliatieve zorg in kaart;
  • Samen met patiënten, naasten en zorgverleners bepalen ze wat belangrijke aspecten van zorg zijn voor mensen met ongeneeslijke kanker en hun naasten;
  • Ze stellen een heldere werkwijze op voor goede en tijdige palliatieve zorg voor mensen met ongeneeslijke kanker en hun naasten;
  • De projectteamleden zetten zich er in samenwerking met relevante partijen voor in dat de werkwijze landelijk wordt ingevoerd, zodat goede en tijdige palliatieve zorg straks voor iedereen beschikbaar is.

In deze video vertelt het onderzoeksteam hoeveel het zou betekenen als dit project gerealiseerd kon worden. Voor kankerpatiënten en hun naasten, en henzelf:


*De donatiewerving voor dit onderzoek loopt nog. Doneren kan hier.