Update onderzoek: passende screening en preventie van kanker voor mensen met een verstandelijke beperking

17 augustus 2022 13:04

Met veel trots heeft onze Foundation vorig jaar het onderzoek van Dr. Maarten Cuypers en Prof. Dr. Geraline Leusink kunnen financieren! Afgelopen week is contact geweest met Dr. Maarten Cuypers over de voortgang van het onderzoek. Graag vertellen we jullie daar meer over in onderstaande update. 

Na een voorbereidingsperiode is het team afgelopen februari gestart met de eerste twee van de vier geplande studies met als doel een beter inzicht te krijgen van de soorten kanker die voorkomen bij mensen met een syndroom. Met de verwachte resultaten kunnen we mensen met een verstandelijke beperking preventief monitoren om een mogelijke kanker diagnose te voorkomen, of in een vroeg stadium te behandelen. 

Het team van Maarten Cuypers is begonnen met het inventariseren van meer dan 3000 syndromen en gaat op zoek in de al vastgestelde literatuur naar welke vormen van kanker bij welke syndromen voorkomen. Deze klus doen zij samen met de specialisten van de medische bibliotheek. Het overzicht dat uit deze analyse komt vormt de basis voor het verdere onderzoek. 

Ook heeft het onderzoeksteam al informatie opgevraagd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en de landelijke vereniging van huisartsen. Deze data is binnen en is er begonnen met het onderzoeken hoe vaak mensen met een verstandelijke beperking uit voorzorg of voor screening bij de huisarts komen in verband met een vermoeden van kanker. Hierbij wordt ook de afwijking met de algemene populatie beoordeeld. Er is een aanvraag bij het RIVM ingediend met het verzoek de beschikbare data uit bevolkingsonderzoeken te mogen gebruiken. Dat zou een nog completer beeld opleveren. Hier verwachten zij spoedig antwoord op. 

Enthousiast vertelt Dr. Cuypers ons dat Prof. Dr. Aura Timen aan het projectteam is toegevoegd. Zij is een autoriteit op het gebied van screening, preventie en public health. Haar expertise is van grote waarde voor het onderzoek.

Wij zijn trots dat wij als Foundation dit onderzoek finacieel mogelijk hebben gemaakt met behulp van al jullie donaties! Mede door jullie gift en door mensen zoals Dr. Maarten Cuypers wordt het mogelijk kanker stukje bij beetje uit de wereld te krijgen. Wij zijn dankbaar voor de inzet van dit geweldige team en kijken uit naar de volgende update. Op gepaste afstand maar met enorme interesse blijven we jullie volgen. Keep up the good work!